2019-11-21, 02:01 Uwaga! Sprawdź podgląd wydruku! drukuj

Rezonatory kwarcowe. Dragania 5. harmoniczna

Obudowa. * Rysunki i wymiary : patrz "obudowy rezonatorów" 

Zakres częstotliwości [MHz] Zakres temperatur pracy (OTR)  [°C] ** Stabilność częstotliwości w wybranym zakresie temperatur [ppm]

Stabilność długo- okresowa (starzenie)  nie gorsza niż [ppm/rok]

wykres rezystancji zastępczej (ESR) w grupach obudów
Typowa zawężona
UM-5 2 lub 3 wyprowadzenia standard i SMD  70 - 150

-10 …+60 (C)

-20 …+70 (I2)

-40 …+90 (I)

-55 …+105 (M)

±10

±15

±30

±50

±3

±5

±10

±20

"± 5, ±3

na życzenie ±2, ±1

UM5
UM-5 SLIM 2 lub 3 wyprowadzenia standard i SMD

-10 …+60 (C)

-20 …+70 (I2)

-40 …+90 (I)

-55 …+105 (M)

±10

±15

±30

±50

±3

±5

±10

±20

UM-1 lub HC 52/T 2 lub 3 wyprowadzenia standard i SMD 60 - 150

-10 …+60 (C)

-20 …+70 (I2)

-40 …+90 (I)

-55 …+105 (M)

±10

±15

±30

±50

±3

±5

±10

±20

UM1/HC52/ HC35
UM-1 SLIM 2 lub 3 wyprowadzenia standard i SMD

-10 …+60 (C)

-20 …+70 (I2)

-40 …+90 (I)

-55 …+105 (M)

±10

±15

±30

±50

±3

±5

±10

±20

HC-52/U 2 lub 3 wyprowadzenia standard i SMD

-10 …+60 (C)

-20 …+70 (I2)

-40 …+90 (I)

-55 …+105 (M)

±10

±15

±30

±50

±3

±5

±10

±20

HC-35/U standard 60 - 100

-10 …+60 (C)

-20 …+70 (I2)

-40 …+90 (I)

-55 …+105 (M)

±10

±15

±30

  ±50  

±7.5

±10

±20

±35

± 5
HC-49/T 2 lub 3 wyprowadzenia standard i SMD HC-50/T standard 50 - 150

-10 …+60 (C)

-20 …+70 (I2)

-40 …+90 (I)

-55 …+105 (M)

±10 

±15 

±30

±50

±3

±5

±10

±20

± 5, ±3

na życzenie ±2, ±1

HC49/HC50
HC-49/U 2 lub 3 wyprowadzenia standard i SMD HC-50/U standard

-10 …+60 (C)

-20 …+70 (I2)

-40 …+90 (I)

-55 …+105 (M)

±10 

±15 

±30

±50

±3

±5

±10

±20

HC-49/9.7 2 lub 3 wyprowadzenia standard i SMD HC-50/9,7 standard 60 - 150

-10 …+60 (C)

-20 …+70 (I2)

-40 …+90 (I)

-55 …+105 (M)

±10 

±15 

±30

±50

±3

±5

±10

±20

HC49/HC50/9,7
HC-48 HC-51 standard 50 - 100

-10 …+60 (C)

-20 …+70 (I2)

-40 …+90 (I)

-55 …+105 (M)

±10 

±15 

±30

±50

±7.5

±10

±20

±30

± 5 HC48/HC51

* Objaśnienie dot. obudów
  obudowa standard -> do montażu przewlekanego lub w podstawkach
  obudowa SMD -> do montażu powierzchniowego

**Przeznaczenie rezonatora:
(C) - do powszechnego użytku,
 (I) - profesjonalne rozszerzone
 (I2)-profesjonalne  , (M)- specjalne/militarne

Standardowa  tolerancja częstotliwości  mierzona w 25°C : ±10 ppm ,
Na zamówienie:  ±5
ppm (Nie dotyczy rezonatorów w obudowie HC-35)

Typowe wartości C1 [ fF ] : 0.30 ÷ 0.70


Tłumienie oscylacji niepożądanych  względem rezonansu głównego
> 4.0 [dB]

 

wersja do druku