O firmie Kontakt Oferta produkcji Biurowe powierzchnie do wynajęcia Certyfikaty Historia firmy
2018-10-20, 20:26
Certyfikaty

ISO 9001: 2008 

 


  Polityka Jakości w firmie OMIG S.A. została ustanowiona, podpisana przez Zarząd Spółki i przekazana do wiadomości wszystkim pracownikom zarządzeniem nr 03 z dnia 14 października 2003 roku wraz z załącznikiem. Poniżej przedstawiono całą treść polityki jakości.  

POLITYKA JAKOŚCI 
 FIRMY OMIG S.A.

Misją OMIG S.A. w zakresie polityki jakości jest dążenie do tego aby najlepszym świadectwem dla firmy było zadowolenie naszych klientów z jakości produkowanych przez nas wyrobów wynikające z: 

  1. Dokładnego rozpoznania wymagań i oczekiwań klientów
  2. Dostarczania w pełni wartościowych wyrobów
  3. Podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników
  4. Doboru dostawców w pełni spełniających nasze wymagania jakościowe
  5. Podejmowania działań związanych z rozwojem firmy
  6. Efektywnego zarządzania personelem

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  1. Wprowadzenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008
  2. Przestrzeganie ustalonych procedur i instrukcji przez wszystkich pracowników firmy OMIG S.A.
  3. Stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników

 

                                                                      Zarząd Spółki

                                           

 

 

Copyright 2008 OMIG.pl